Μετρήσεις Εκπομπών Ρύπων - Περιβ/ντική Παρακολούθηση

Εκτύπωση

Μετρήσεις Εκπομπών Ρύπων - Περιβαλλοντική Παρακολούθηση για τον έλεγχο εναρμόνισης της δραστηριότητας με την νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν την λειτουργία της.

Η ENVISCAN διαθέτει πλήρως οργανωμένη κινητή μονάδα για την διενέργεια δειγματοληψιών και επί τόπου προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων βάση Προτύπων καθώς και εργαστήριο για τον προσδιορισμό και ανάλυση παραμέτρων όπου αυτό απαιτείται.

Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων από σταθερές ή σημειακές πηγές

Επιπλέον η ENVISCAN αναλαμβάνει την δειγματοληψία και ανάλυση υγρών και στερεών δειγμάτων για τον προσδιορισμό συγκεντρώσεων χημικών παραγόντων όπως:

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies