Ενεργειακές Μετρήσεις - Ενεργειακή Διαγνωστική

Εκτύπωση

Ενεργειακές Μετρήσεις - Ενεργειακή Διαγνωστική για τον έλεγχο και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ο ενεργειακός έλεγχος - διαγνωστική σε εγκαταστάσεις όπου έχουμε κατανάλωση ενέργειας, διεξάγεται από την ENVISCAN δια μέσω συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής των ενεργειακών παραμέτρων.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν οι παράγοντες της εγκατάστασης που υστερούν ενεργειακά και προτείνονται επεμβάσεις βάση συγκεκριμένων κριτηρίων προτεραιότητας. Για κάθε επέμβαση, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της, αποτίμηση του βαθμού απόδοσης που επετεύχθη.

Στο σύστημα μέτρησης και προσδιορισμού των ενεργειακών παραμέτρων αναφορικά περιλαμβάνονται και τα εξής:

Βασικό εργαλείο της ενεργειακής διαγνωστικής είναι η Θερμογραφία
Οποιοδήποτε σώμα βρίσκεται σε θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν εκπέμπει θερμότητα. Ακόμη και τα κρύα αντικείμενα όπως τα παγάκια εκπέμπουν στο υπέρυθρο φάσμα. Η μέτρηση της θερμικής ενέργειας που εκπέμπεται από ένα αντικείμενο πραγματοποιείται με τη χρήση θερμικής κάμερας η οποία μετατρέπει την θερμότητα σε ψηφιακή εικόνα έτσι ώστε ο παρατηρητής να μπορεί να την κατανοεί.

Για να γίνει πιο κατανοητό στο σχήμα το λευκό κομμάτι είναι το ορατό ενώ το κόκκινο είναι η περιοχή του υπέρυθρου, όπου «βλέπει» η θερμική κάμερα

Η υπέρυθρη θερμογραφία είναι ο ιδανικός τρόπος επιθεώρησης ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για ακατάλληλα εξαρτήματα, φυσιολογική φθορά, διάβρωση, κόπωση και/ ή κακή συναρμολόγηση. Καθώς και για την ανίχνευση των απωλειών ενέργειας που παρουσιάζουν δομικά υλικά κατασκευών δια των θερμικών γεφυρών που εμφανίζουν.

Η υπέρυθρη θερμογράφηση εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς μεταξύ των οποίων:

Η εταιρεία μας εφαρμόζει την υπέρυθρη θερμογραφία σε τομείς, όπως:

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies