Σύμβουλος Περιβ/ντικής Νομοθεσίας - Εταιρικής Πολιτικής

Εκτύπωση

Περιβαλλοντικός Σύμβουλος σε έργα  για την συμμόρφωση της κατασκευαστικής και λειτουργικής δραστηριότητας με την Εθνική νομοθεσία, την εναρμόνιση με την Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, την ενημέρωση σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη.

Περιβάλλοντος Σύμβουλος.
Με βάση την εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου, την τεχνική ικανότητα και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της, η ENVISCAN αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου τόσο κατά την υλοποίηση κατασκευαστών έργων όσο και κατά την διαμόρφωση εταιρικής πολιτικής. 

Οι τομείς των υπηρεσιών περιλαμβάνουν :

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies