Enviscan.gr: Αρχική
 
 

Νέα Διαδρομή στην Υγεία & Ασφάλεια

Εκτύπωση

Εισαγωγή
Το ξεκίνημα της εργασιακής ζωής οδηγεί το νέο εργαζόμενο σ΄ ένα κόσμο ο οποίος του προσφέρει νέες εμπειρίες, ταυτόχρονα όμως εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του. Είναι συνεπώς απαραίτητο να ενημερωθεί για το είδος Κι τη σοβαρότητα των κινδύνων και να μάθει τρόπους για να τους αποφεύγει.

Μερικά στοιχεία
Οι νέοι εργαζόμενοι παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα ατυχημάτων στην εργασία από τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους. Η συχνότητα περιστατικών μεταξύ νέων εργαζομένων ηλικίας 18-24 ετών είναι κατά 50% μεγαλύτερη αυτής των εργαζομένων ως προς τα μη θανατηφόρα ατυχήματα και παρουσίασε ελαφρώς ανοδική τάση μεταξύ των ετών 1996 – 2000. Αν και η συχνότητα θανατηφόρων ατυχημάτων νέων είναι χαμηλότερη αυτής των μεγαλύτερων, 214 νέοι εργαζόμενοι (<25 ετών) στην Ε.Ε., έχασαν την ζωή τους το 2003. Η συχνότητα ατυχημάτων στους νεοπροσλαμβανομενους είναι περίπου 25% υψηλότερη αυτών που έχουν εργαστεί πάνω από 5 έτη στην ίδια εταιρεία.
Σύμφωνα με αυστριακές εκτιμήσεις, οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να τραυματιστούν κατά τα 10 πρώτα χρόνια της εργασιακής ζωής. Οι επαγγελματικές ασθένειες μπορεί επίσης να έχουν σοβαρή επίδραση τόσο στην προσωπική όσο και την εργασιακή ζωή τους. Τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα είναι τα αναπνευστικά, η απώλεια ακοής, οι αλλεργίες και οι μυοσκελετικές παθήσεις. Στη Γερμανία περίπου 30000 μαθητευόμενοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη μαθητεία τους λόγω αλλεργιών.

Δραστηριότητες και κίνδυνοι
Οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε πολλούς κινδύνους που είναι δυνατό να τους οδηγήσουν σε τραυματισμό, ασθένεια ή ακόμα και το θάνατο. Οι νέοι εργάζονται σε εύρη φάσμα δραστηριοτήτων όπως καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης, κατασκευαστικές δραστηριότητες, γραφεία, αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.α.. Ο κάθε χώρος εργασίας έχει τους δικούς τους κινδύνους.
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ένας εργαζόμενους διατρέχει ψηλότερο κίνδυνο να πάθει ατύχημα ή να προσβληθεί από επαγγελματική ασθένεια, όπως:
• απειρία και ελλιπής εξοικείωση με την εργασία
• έλλειψη πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας και υγείας στην εργασία
• έλλειψη δεξιότητας / εκπαίδευσης για συγκεκριμένη εργασία
• ανάληψη εργασιών πέραν των δυνατοτήτων του
• αδυναμία του να αρνηθεί να εκτελέσει επικίνδυνες εργασίες
• σωματική ή πνευματική ανωριμότητα
• υιοθέτηση ριψοκίνδυνης στάσης απέναντι στην εργασία

Γιατί οι νέοι εργαζόμενοι
Σε πολλές περιπτώσεις οι κίνδυνοι που επηρεάζουν τους νέους εργαζόμενους δεν είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους. Όμως, οι νέου εργαζόμενοι παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τους καθιστούν περισσότερο ευάλωτους. Συχνά τους ανατίθενται οι εργασίες που εμπεριέχουν μεγαλύτερους κινδύνους και τις οποίες οι μεγαλύτεροι συνάδελφοι τους προσπαθούν να αποφύγουν όπως η μεταφορά βαρέων φορτίων, εργασίες που απαιτούν δύσκολες σωματικές στάσεις ή εργασίες σε πολύ ψυχρά ή θερμά μέρη. Συχνά δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κινδύνους στους νέους εργασιακούς χώρους, και τους τρόπους αποφυγής των τραυματισμών και τα δικαιώματα τους. Σύμφωνα με μια φιλανδική έρευνα, η έλλειψη αυτοπροφύλαξης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ατυχημάτων για τους νέους εργαζόμενους. Είναι, επίσης, πιθανόν οι νέοι να γίνουν θύματα παρενόχλησης ή εκφοβισμού από τους συναδέλφους, λόγω της χαμηλής θέσης τους στην δουλειά ή επειδή, απλώς, είναι νέοι στον χώρο. Το άγχος κατά την εργασία και η απειρία συμβάλλουν ιδιαίτερα στην πρόκληση ατυχημάτων. Oι πιο επικίνδυνοι εργασιακοί χώροι είναι εκείνοι όπου οι νέοι εργάζονται
μόνοι, χωρίς επίβλεψη, χωρίς εκπαίδευση και υπό την πίεση του χρόνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι πιο επικίνδυνοι κλάδοι για τους νέους εργαζόμενους, όσον αφορά τα μη θανατηφόρα ατυχήματα είναι:
• οι κατασκευές
• η μεταποίηση
• η γεωργία, το κυνήγι και η δασοκομία
• οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι επικοινωνίες
• τα ξενοδοχεία και ία εστιατόρια
Ο κλάδος των κατασκευών έχει τον υψηλότερο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους (114 θανατηφόρα).
Οι αμέσως επόμενοι πιο επικίνδυνοι κλάδοι είναι η μεταποίηση (84 θανατηφόρα),  οι μεταφορές, η αποθήκευση και οι επικοινωνίες (74 θανατηφόρα), το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο αλλά και οι επισκευές οχημάτων, μοτοσυκλεκτών, προσωπικών και οικιακών αγαθών (49 θανατηφόρα), η γεωργία, το κυνήγι και η δασοκομία (36 θανατηφόρα)

Περιγραφή των βασικών κινδύνων
Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι νέοι εργαζόμενοι ποικίλλουν ανάλογα με τους χώρους εργασίας και τις εργασίες. Ορισμένοι είναι κοινοί σε όλους τους κλάδους, άλλοι όχι.

Πτώσεις λόγω ολισθηρότητας ή εμποδίων
Το ένα τρίτο όλων των σοβαρών ατυχημάτων στους εργασιακούς χώρους προκαλούνται από πτώσεις, λόγω της ολισθηρότητας του δαπέδου ή ενός εμποδίου. Πτώσεις λόγω ολισθηρότητας ή εμποδίων μπορεί να συμβούν σε κάθε εργασιακό χώρο, αλλά οι εργαζόμενοι σε κουζίνες ή υπηρεσίες εστίασης
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να τραυματιστούν λόγω πτώσεων αυτού του είδους.

Πτώσεις από ύψος
Γενικά, όλοι οι εργαζόμενοι .ανεξαρτήτως κλάδου, που εργάζονται σε ύψος διατρέχουν κίνδυνο πτώσης Οι εργαζόμενοι πάνω σε σκάλες (φορητές ή σταθερές), σκαλωσιές και εξέδρες διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Ακόμη. όμως. και άλματα από οχήματα ή οποιεσδήποτε κατασκευές προς χαμηλότερα επίπεδο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα Οι τραυματισμοί που προξενούνται ποικίλλουν σε σοβαρότητα, από απλά διαστρέμματα και θλάσεις έως πολλαπλά κατάγματα η ακόμα και θάνατο

Μηχανήματα και εξοπλισμός εργασίας
Μηχανήματα έργου, ανυψωτικά μηχανήματα, θεριζοαλωνιστικές μηχανές,  πρέσσες. αλλά και αλυσοπρίονα τρυπάνια και μηχανές άλεσης, μηχανήματα τεμαχισμού τροφίμων και μαχαίρια προκαλούν συχνά ατυχήματα Πολλά είναι σοβαρά και μερικά θανατηφόρα Σε κίνδυνο βρίσκονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση και χρησιμοποιούν μη ασφαλή ή ακατάλληλο εξοπλισμό.

Προσκρούσεις σε αντικείμενα ή πλήγματα από αυτά
Είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα ατυχήματα μεταξύ των νέων. Κίνδυνοι του είδους αυτού εμφανίζονται σε εργοτάξια (κατασκευές), αγροκτήματα και χώρους με μηχανήματα πάσης φύσεως π.χ. έργου ή μεταφοράς υλικών.
Εργασίες με θερμές ουσίες η αντικείμενα
Οι μάγειρες, οι σερβιτόροι ή γενικά τα άτομα που ετοιμάζουν φαγητό διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο να υποστούν εγκαύματα (σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά) όταν χρησιμοποιούν θερμές ουσίες ή αντικείμενα. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται εκείνοι που χρησιμοποιούν μεγάλες φριτέζες Τραυματισμοί από καψίματα ιστορούν επίσης να προκληθούν από ζεστό νερό. ζεστά ατμό ή οποιοδήποτε ζεστό εξάρτημα εξοπλισμού Τέτοιοι τραυματισμό, είναι συχνά σοβαροί κα. απαιτούν ιδιαίτερη θεραπεία π χ μεταμόσχευση δέρματος.
Επαναλαμβανόμενη, γρήγορη εργασία, ιδιαίτερα σε άβολες για το σώμα στάσεις και ανεπαρκείς περίοδοι ανάπαυσης
Οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο από τους μεγαλύτερους συναδέλφους τους να υποστούν τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (Repetitive strain injuries, RSI). Οι τραυματισμοί συμβαίνουν στους μύες. τους τένοντες ή τα νεύρα και προκαλούνται από τη συνεχή επανάληψη μιας συγκεκριμένης κίνησης. Οι 4 κύριοι παράγοντες κίνδυνου που σχετίζονται με τους τραυματισμούς RSI είναι η επανάληψη και η ταχύτητα, η άβολη στάση του σώματος, η έλλειψη ελέγχου από τον εργαζόμενο των κινήσεων του κατά την πορεία της εργασίας και η χρήση δύναμης. Ο κίνδυνος να υποστεί κάποιος τραυματισμό RSI υπάρχει σχεδόν σε όλες τις δουλειές αλλά οι εργαζόμενοι στα γραφεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τις κατασκευές διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Άρση και μεταφορά βαρέων φορτίων
Η άρση και η μεταφορά βαρέων φορτίων μπορεί να προκαλέσει θλάσεις και εξαρθρώσεις στη μέση, τον αυχένα και τα άκρα των εργαζομένων Τα σώματα των νέων εργαζομένων αναπτύσσονται ακόμα και για το λόγω αυτό διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να υποστούν μόνιμη βλάβη.

Τραυματισμοί
Οι πιο συχνοί ή σοβαροί τραυματισμοί νέων εργαζομένων είναι οι θλάσεις και οι εξαρθρωθείς, τα ανοιχτά τραύματα που προκαλούν αιμορραγίες, τα κατάγματα των οστών, οι τραυματισμοί του κρανίου, τα εγκαύματα, τα αιματώματα και οι συνθλίψεις.

Άγχος
Η μόνιμη πίεση και η υπερεργασία μπορεί να δημιουργήσουν άγχος και να έχουν αρνητική επίδραση στη σωματική και την ψυχική υγεία των νέων εργαζομένων Το άγχος και η κούραση αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού στους χώρους εργασίας.
Θόρυβος, δονήσεις και ακτινοβολίες
Η εργασία σε ένα θορυβώδες περιβάλλον μπορεί να βλάψει σοβαρά την ακοή. Ο θόρυβος μπορεί ακόμα να μειώσει την εργασιακή ικανότητα, να αυξήσει το άγχος και την κούραση και να ελαττώσει τη συγκέντρωση του εργαζομένου, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.
Κάθε εργαζόμενος που εκτίθεται συχνά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε υψηλά επίπεδα δονήσεων μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη. Η τακτή έκθεση σε δονήσεις μπορεί να προκαλέσει ασθένειες επώδυνες ικανές να επιφέρουν αναπηρία. Η έκθεση σε δονήσεις κατά την εργασία συμβαίνει με δύο κυρίως τρόπους: δονήσεις του βραχίονα ή δονήσεις του συνόλου του σώματος. Ο νέος εργαζόμενος πιθανότατα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο βλάβης, καθώς το δυναμικό των μυώνων ακόμα αυξάνεται και τα οστά δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί μέχρι την ηλικία των 25 ετών.

Χημικές ουσίες
Οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες, διότι τους ανατίθενται συχνά εργασίες όπου αυτές χρησιμοποιούνται Οι χημικές ουσίες μπαίνουν στον οργανισμό με την κατάποση την αναπνοή ή την απορρόφηση από το δέρμα Ορισμένες ουσίες προκαλούν αλλεργίες σε κομμώτριες, καθαρίστριες, μάγειρες, εργαζομένους στον τομέα της ιατρικής φροντίδας (νοσοκόμες) και εργαζόμενους στα εργοτάξια (κατασκευές).
Προβλήματα με το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα μπορούν να αναγκάσουν νέους εργαζόμενους να παραιτηθούν από τη δουλειά τους. Άλλες ουσίες είναι καρκινογόνες. Οι νέα εργαζόμενοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο γιατί η έκθεση σε επικίνδυνες θυσίες σε νεαρή ηλικία μπορεί να καταλήξει σε πρώιμη ανάπτύξη καρκίνου των πνευμόνων

Βία στους χώρους εργασίας
Οι νέοι εργαζόμενοι διατρέχουν τον κίνδυνο να γίνουν θύματα βίας στους εργασιακούς χώρους από συναδέλφους τους εργαζόμενους, διευθυντές,  επιβλέποντες ή άλλα μέλη του προσωπικού Συνηθισμένες μορφές βίας στους εργασιακούς χώρους είναι η παρενόχληση, ο εκφοβισμός, η ομαδική πίεση εκ μέρους των συναδέλφων και η λεκτική ή η σωματική κακοποίηση Φαινόμενα βίας σε εργασιακούς χώρους μπορεί να εμφανιστούν σε όλους τους κλάδους και τα επαγγέλματα αλλά ορισμένοι εργαζόμενοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο, όπως για παράδειγμα οι πωλητές, οι αστυνομικοί, οι φύλακες, οι οδηγοί ταξί και λεωφορείων, οι νοσοκόμες, οι ταμίες, οι μπάρμεν και γενικά όσοι έρχονται σε επαφή με το κοινό

Ασθένειες
Οι πιο συχνές μορφές ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία είναι οι πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις, οι πόνοι στη μέση, τους βραχίονες, τα χέρια και τους ώμους, οι δερματικές ασθένειες, οι ασθένειες των πνευμόνων και η απώλεια της ακοής.

Ασφαλέστεροι χώροι
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι τα περισσότερα ατυχήματα στους χώρους συμβαίνουν κατά τις πρώτες εβδομάδες της εργασίας. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους από πιθανό τραυματισμό Ο εργοδότης έχει την ευθύνη να παρέχει επαρκή εκπαίδευση στους νέους εργαζόμενους Πρέπει ακόμη να διασφαλίζει ότι οι νέοι εργαζόμενοι επιβλέπονται κατάλληλα και να επιθεωρεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους χώρους εργασίας για να εντοπίσει και να εξαλείψει τους κινδύνους. Ένας χώρος εργασίας γίνεται ασφαλέστερος για τους νέους εργαζομένους όταν:
• ο εργοδότης οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας τα οποία παρακολουθούν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι. Σε αντίθετη περίπτωση οι ίδιοι οι νέοι εργαζόμενο» απαιτούν ειδική εκπαίδευση
• υπάρχουν σαφείς και υποχρεωτικοί για όλους κανόνες ασφάλειας
• οι κίνδυνοι είναι ευκρινώς σημασμένοι
• οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν υποχρεωτικά τον εξοπλισμό ασφαλείας και τον προστατευτικό ρουχισμό, όπου απαιτείται
• οι εργαζόμενοι συνεργάζονται μεταξύ τους ώστε να διατηρούν τον εργασιακό τους χώρο ασφαλή. Αν κάποιοι δεν συνεργάζονται, ίσως θα πρέπει να ενημερώνεται ο επιβλέπων τις εργασίες
• επικρατεί ευταξία και καθαριότητα στους χώρους και τα εργαλεία τοποθετούνται στη θέση τους μετά τη χρήση
• οι μηχανές χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που είναι σχεδιασμένες
• όλοι γνωρίζουν το ρόλο τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
• οι εργαζόμενοι αναφέρουν στον προϊστάμενο τους κάθε κίνδυνο για την
ασφάλεια και την υγεία που υποπίπτει στην αντίληψη τους. Οι κίνδυνοι που
παραβλέπονται οδηγούν αναπόφευκτα σε τραυματισμούς
• σι εργαζόμενοι γνωρίζουν ότι είναι αναφαίρετο δικαίωμα τους να εργάζονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και το ασκούν
• σε περιπτώσεις αμφιβολίας, οι νέοι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να σταματήσουν την εργασία και να ζητήσουν βοήθεια
• υπάρχουν αντιπρόσωποι των εργαζομένων για την ασφάλεια οι οποίοι μπορούν να δώσουν στους νέους εργαζόμενους πληροφορίες γιο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
• οι εργαζόμενοι μπορούν να ζητήσουν ελεύθερα πληροφορίες και βοήθεια αν δεν είναι βέβαιοι για κάτι
• οι εργαζόμενοι προσέχουν πρωτίστως τον εαυτό τους και την ασφάλεια τους
• υπάρχει πάντα η δυνατότητα βοήθειας από κάποιο συνάδελφο, ιδιαίτερα όταν πρέπει να μεταφερθεί κάποιο βάρος

Νομοθεσία
Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, προστατεύονται από την οδηγία πλαίσιο 89/91/ΈΟΚ. Βασική αρχή της οδηγίας είναι η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου η οποία προϋποθέτει την εκτίμηση του από τον υπεύθυνο εργοδότη. Επιβάλλει επίσης την αρχή της Ευθύνης του εργοδότη για την ασφάλεια και την υγεία όλων των εργαζομένων του.
Η οδηγία έχει συμπληρωθεί από άλλες με σκοπό να καλυφθούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των εργαζομένων, όπως π.χ. η οδηγία 89/Β54/ΈΕ για τους χώρους εργασίας, η οδηγία 98/24/ΈΕ για τους χημικούς παράγοντες και η οδηγία 2003/10/ΈΕ για το θόρυβο.
Τα παιδιά και οι νέοι κάτω ίων 18 ετών θεωρούνται ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες Η οδηγία 94/33/ΕΕ καλύπτει αυτές ακριβώς τις πληθυσμιακές ομάδες εργαζομένων. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι οι νέοι μέχρι την ηλικία των 18 ετών δεν θα εκτελούν οποιαδήποτε εργασία η οποία πιθανώς θα βλάψει τη σωματική, την ψυχολογική και την κοινωνική τους εξέλιξη. Η οδηγία περιέχει επίσης την απαγόρευση επαγγελματικής απασχόλησης των παιδιών Υπάρχουν ακόμα προβλέψεις για τις γενικές ευθύνες των εργοδοτών, την απαγόρευση συγκεκριμένων εργασιών, το χρόνο εργασίας, τη νυχτερινή εργασία, τις ώρες εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, τις ετήσιες άδειες και τα διαλείμματα ανάπαυσης κατά την εργασία Η οδηγία περιλαμβάνει στο άρθρο 7 έναν κατάλογο εργασιών επικίνδυνων για τους νέους εργαζόμενους. Οι νέο. κάτω των 13 ετών δεν μπορούν να αναλάβουν εργασίες που:
• αντικειμενικά είναι πέραν των σωματικών και ψυχολογικών τους δυνατοτήτων
• περιλαμβάνουν βλαπτική έκθεση σε παράγοντες που είναι τοξικοί,  καρκινογόνοι προκαλούν κληρονομήσιμη γενετική βλάβη η βλάβη σε παιδί που κυοφορείται η κατά οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν χρονίως την υγεία των ανθρώπων
• περιλαμβάνουν βλαπτική έκθεση σε ακτινοβολίες
• περιλαμβάνουν τον πιθανό κίνδυνο ατυχημάτων που μπορεί να υποτεθεί ότι οι νέοι δεν μπορούν να εκτιμήσουν και αποφύγουν λόγω του ότι δείχνουν ανεπαρκή προσοχή στην ασφάλεια τους ή επειδή τους λείπει εμπειρία ή εκπαίδευση
• εμπεριέχουν κίνδυνους για την υγεία λόγω υπερβολικού ψύχους ή ζέστης η λόγω θορύβου ή δονήσεων

Με τα παρακάτω διατάγματα η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με τις ο οδηγίες που αναφέρονται πιο πάνω:
  • Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 177/Α/18.10.10.85) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων
  • Π.Δ. 17/96, (ΦΕΚ 11/Α/18.1.96) Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΈΟΚ και 91/383/Έ0Κ
  • Π.Δ. 16/96, (ΦΕΚ 10/Α/18.1.96) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ
  • Π.Δ. 62/98, (ΦΕΚ 67/Α/26.3.98) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΈΚ
  • Π.Δ. 149/06, (ΦΕΚ 159/Α/28.7.06) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003//10/ΕΚ
  • Π.Δ. 338/01, (ΦΕΚ 227/Α/9.10.01) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κίνδυνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες
  • Π.Δ. 90/99, (ΦΕΚ 94/Α/13.5.99) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/'ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση ίου π.δ. 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (135/Α)»  όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α)
 
 
 
 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies